Informace o minimální mzdě od 1. ledna 2020

Informace o minimální mzdě od 1. ledna 2020

Dobrý den v novém roce 2020, přinášíme Vám avizovanou informací s platností a účinností od 1.1.2020. Více viz sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky: Vláda ČR přijala na svém jednání dne 9. prosince 2019 nařízení vlády č. 347/2019 Sb., (znění citovaného nařízení viz, kterým došlo ke změně nařízení vlády č. 567/2006 Sb. („o […]