Zjednodušení zakládání společností?

Zjednodušení zakládání společností?

Dnes trochu optimisticky, při tom krásném jarním počasí. Sledujeme pro vás aktuální dění a ačkoliv můžeme ještě očekávat obsáhlou debatu a možná dlouhý proces schvalování, jedno je jisté, v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR leží návrh na novelizaci zákona o obchodních korporacích, který již prošel prvním čtením.Co nás možná čeká od roku 2020? Bude založení s.r.o. […]

Pozor zrušení karenční doby nabývá účinnosti již za necelé 2 měsíce.

Pozor zrušení karenční doby nabývá účinnosti již za necelé 2 měsíce.

Na základě zákona č. 32/2019 Sb. ze dne 22.1.2019 zveřejněného v Částce 13 Sbírky zákonů dne 7.2.2019 dojde s účinností od 1. 7. 2019 ke zrušení tzv. karenční doby, po kterou se v případě dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje osobě v zaměstnaneckém nebo služebním poměru náhrada mzdy nebo platu, případně plat či jiný příjem (tj. první 3 pracovní dny trvání dočasné pracovní neschopnosti, nejvýše však prvních […]