Informace o minimální mzdě od 1. ledna 2020

Dobrý den v novém roce 2020,

přinášíme Vám avizovanou informací s platností a účinností od 1.1.2020.

Více viz sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky:

Vláda ČR přijala na svém jednání dne 9. prosince 2019 nařízení vlády č. 347/2019 Sb., (znění citovaného nařízení viz, kterým došlo ke změně nařízení vlády č. 567/2006 Sb. („o minimální mzdě“). S účinností od 1. ledna 2020 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy o 1 250 Kč na 14 600 Kč za měsíc, resp. o 7,50 Kč na 87,30 Kč za hodinu.

Zdroj MPSV ČR

Více viz: MPSV ČR

Pozor mzdové výměry vašich zaměstnanců je nutné upravit i dle zaručené mzdy viz odkaz deníku E15. 

Přehledně na E15

Naši klienti budou dále upozorněni e-mailem v následujících dnech v průběhu měsíce ledna.

Úspěšný vstup do nového roku přeje tým KOMPLET-EKONOM!