Informace o poskytování služeb s ohledem na šíření nákazy viru COVID-19 v ČR.

Informace o poskytování služeb s ohledem na šíření nákazy viru COVID-19 v ČR.

Zdravíme Vás v této nelehké době! Bohužel současná situace s ohledem na šíření nákazy viru COVID-19 v České republice je opravdu vážná. Každý den jsme zahlceni mnoha negativními zprávami v této složité době. Rádi bychom Vás informovali alespoň o jedné dobré zprávě, a to že tým KOMPLET-EKONOM pro Vás funguje stále a naplno! Upozornění! Vaše […]