Daňové zvýhodnění, opakování je matka moudrosti.

Spousta z nás nyní řeší radostnější věci, než daně. Za tým KOMPLET EKONOM vám přejeme krásné léto, které se nám právě dostává pomalu do své poloviny. Užijte si trochu volna a kdyby náhodou se chtěl někdo sebevzdělávat, tady je krátký velice praktický článek z deníku E15. 

Mějte se krásně a těšíme se po letních prázdninách s našim všemi klienty na viděnou! 

Rodiny s dětmi jsou v Česku velmi efektivně podporovány daňovým zvýhodněním. Jak je daňové zvýhodnění vysoké a jak se uplatňuje, si ukážeme v několika zajímavých praktických příkladech.

Více na https://www.e15.cz/finexpert/vydelavame/danove-zvyhodneni-v-praktickych-prikladech-podivejte-se-co-muzete-uplatnit-1361006

 

  • V roce 2019 činí měsíční daňové zvýhodnění na první dítě 1 267 korun, na druhé dítě 1 617 korun a na třetí a další dítě 2 017 korun. Daňové zvýhodnění může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Zaměstnanci uplatňují daňové zvýhodnění měsíčně, osoby samostatně výdělečně činné za celý kalendářní rok v daňovém přiznání.  Aby mohla mzdová účetní při výpočtu čisté měsíční mzdy uplatnit daňové zvýhodnění, tak je potřeba ji doručit rodné listy dětí, u starších dětí potvrzení o studiu a rovněž potvrzení zaměstnavatele druhého z rodičů, že při výpočtu čisté mzdy není daňové zvýhodnění uplatňováno nebo čestné prohlášení druhého z rodičů, pokud je OSVČ. Při splnění zákonných podmínek je možné daňové zvýhodnění uplatňovat do 26 let věku dítěte. Daňové zvýhodnění nenáleží na dítě pobírající invalidní důchod třetího stupně. Příklad: Dvě děti Paní Milena má hrubou měsíční mzdu 17 000 korun a uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti. Souhrnná částka daňového zvýhodnění činí 2 884 korun (1 267 + 1 617). Vypočtená daň z příjmu ve výši 1 350 korun (17 000 x 1,338, zaokrouhleno na stokoruny nahoru) x 15 procent – sleva na poplatníka 2 070) je nižší než daňové zvýhodnění na děti. Daň z příjmu v sazbě 15 procent se počítá ze superhrubé mzdy, což je hrubá mzda zvýšená o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance (v součtu 33,8 procenta). Paní Milena nebude na dani z příjmu nic platit a ještě obdrží od státu daňový bonus v částce 1 534 korun, což je rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmů (2 884 korun – 1 350 korun).

  • Příklad: Na dohodu Pan Kamil pracuje pro zaměstnavatele AB na dohodu o pracovní činnosti a u zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani. Pan Kamil může při výpočtu čisté měsíční odměny uplatnit daňové zvýhodnění na dceru, přestože pracuje na dohodu o pracovní činnosti. Při podepsaném prohlášení k dani je možné daňové zvýhodnění uplatňovat i při práci na dohodu o provedení práce. Příklad: Více zaměstnavatelů Paní Veronika pracuje současně pro dva zaměstnavatele na zkrácený úvazek. Prohlášení k dani je možné mít podepsáno v daném období pouze u jednoho zaměstnavatele. Paní Veronika tedy uplatní slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění pouze u jednoho zaměstnavatele. Při výpočtu čisté mzdy v druhém zaměstnání nelze již daňové slevy uplatnit. Žádnou daňovou slevu není možné uplatnit v některém měsíci dvakrát. Paní Veronika má podepsáno prohlášení k dani u zaměstnavatele, u kterého má hrubou mzdu vyšší. Příklad: Příjem z pronájmu Paní Věra bude mít za rok 2019 pouze zdanitelné příjmy z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu. Paní Věra má povinnost vyplnit daňové přiznání za rok 2019. V daňovém přiznání nemůže paní Věře vzniknout nárok na daňový bonus, neboť pro účely daňového bonusu je nutné mít rozhodné příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti za rok 2019 alespoň ve výši 80 100 korun. Do rozhodného příjmu pro čerpání daňového bonusu se příjmy z pronájmu nehodnotí.Více na https://www.e15.cz/finexpert/vydelavame/danove-zvyhodneni-v-praktickych-prikladech-podivejte-se-co-muzete-uplatnit-1361006

Více na https://www.e15.cz/finexpert/vydelavame/danove-zvyhodneni-v-praktickych-prikladech-podivejte-se-co-muzete-uplatnit-1361006