Minimální mzda od 1.1.2019 bude 13 350,-Kč. Vláda tento návrh schválila.

Dobrý den,

dnes Vám přinášíme informaci o konečném rozhodnutí Vlády České republiky ohledně minimální mzdy a to, že od 1.1.2019 bude minimální mzda navýšena o 1150 korun na 13 350 korun.

Dle webu: ct24.cz:

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) to oznámila na Twitteru. Podle ní by měla minimální mzda i nadále růst, aby se v roce 2021, kdy vyprší současnému kabinetu mandát, přiblížila 16 tisícům.

Spolu s minimální mzdou se zvedá i zaručená mzda, která představuje nejnižší výdělek, na který má pracovník podle odbornosti a složitosti práce nárok. Místo dosavadních 12 200 až 24 400 korun bude nově činit 13 350 až 26 700 korun.

Zaručená mzda, kterou zákoník práce zavedl v roce 2007, se vyplácí v osmi stupních. Nejnižší odpovídá minimální mzdě, nejvyšší aspoň jejímu dvojnásobku. Za hodinu by tak výdělek měl činit podle kvalifikace a složitosti vykonávané činnosti od 79,80 korun do 159,60 korun místo dosavadních 73,20 až 146,40 korun.

více na ct24.cz

Přehledná tabulka zaručené mzdy portal.pohoda.cz

Skupina
prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

Rok 2018

Rok 2019

Kč za hodinu

Kč za měsíc

Kč za hodinu

Kč za měsíc

1.

73,20

12 200

79,80

13 350

2.

80,80

13 500

88,10

14 740

3.

89,20

14 900

97,30

16 280

4.

98,50

16 400

107,40

17 970

5.

108,80

18 100

118,60

19 850

6.

120,10

20 000

130,90

21 900

7.

132,60

22 100

144,50

24 180

8.

146,40

24 400

159,60

26 700

poznámka KOMPLET-EKONOM: POZOR: Minimální mzda (zaručená mzda) odpovídá hrubé mzdě, nikoliv tedy pro mzdové náklady zaměstnavatele (jinými slovy super hrubá mzda) nebo pro čistou mzdu, kterou obdrží zaměstnanec.

Příklad pracovních skupin dle portálu www.mesec.cz: 

Do první skupiny patří nekvalifikované práce. Patří sem například běžný úklid, doručování zásilek, kontrola příchodů a odchodů, jednoduché strojní šití nebo např. sběr a mytí nádobí.

Do druhé skupiny patří práce sanitářů, kopáčů, nenáročné stavební práce (opravy dlažeb na chodnících nebo vozovkách litých asfaltem), prodej tisku, cenin, tabákových výrobků, domovnické a školnické práce apod.

Do třetí skupiny patří práce strojvedoucích metra, ošetřovatelů, pokladních manipulujících s hotovostí, spadá sem složitější klempířina, odborné holičství a kadeřnictví, nabídka a samostatný prodej zboží, výroba a výdej běžných teplých jídel apod.

Čtvrtou skupinou jsou odměňovány práce sester, porodních asistentek a zdravotnických záchranářů pod odborným dohledem, strojvedoucích na vedlejších železničních tratích, krejčích za obleky modelové a zakázkové výroby, instalatérů a topenářů (složitější práce), opravářů vozidel (s prováděním diagnostiky) apod.

Do páté skupiny patří řidiči linkových autobusů, zdravotní sestry a záchranáři bez odborného dohledu, porodní asistentky, běžní IT správci a dále sem spadá zajišťování mzdové a personální agendy, vedení účetnictví a sestavování rozpočtů, vytváření a testování aplikací, vzdělávání dětí předškolního věku apod.

Do šesté skupiny patří činnosti jako správa systému výpočetní techniky, zajišťování obchodní činnosti, organizace prodeje, tvorba návrhů cen, tvorba přípravné dokumentace a projektů technicky náročných staveb apod.

sedmé skupině jsou profese jako lékař, zubař, farmaceut, tvůrce marketingových strategií a prognóz nebo vyučující studentů či absolventů vysokých škol.

V poslední osmé skupině najdete např. tvůrčí systémové práce, plánování podnikatelské obchodní a finanční strategie nebo operace na finančním a kapitálovém trhu.

 

Zdroje: ct24.czportal.pohoda.cz a www.mesec.cz: