Minimální zálohy zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2018

Dle Deníku E15, www.e15.cz

,,V roce 2017 platí minimální zálohu všechny OSVČ, které měly hrubý zisk za rok 2016 nižší než 324 072 korun a dále OSVČ, které svoji samostatnou výdělečnou činnost zahájily. OSVČ s vyšším hrubým ziskem platí v roce 2017 měsíční zálohy odpovídající dosaženému hrubému zisku. Minimální měsíční záloha v roce 2017 činí 1 906 korun´´

Zvýšení minimální zálohy od roku 2018? 

dále dle eníku E15, www.e15.cz:

,,Minimální měsíční záloha na zdravotním pojištění se vypočítává z průměrné mzdy, která dle vládního nařízení ze dne 25. září 2017 činí 29 979 korun. Jedná se o součin všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016 ve výši 28 250 Kč a přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základ za rok 2016 ve výši 1,0612. Minimální měsíční záloha tedy činí 13,5 procenta z poloviny průměrné mzdy, tedy 2 024 Kč (29 979 Kč x 50 % x 13,5 %).  Oproti letošnímu roku se minimální měsíční záloha zvýší o 118 korun´´.

V roce 2018 tak bude minimální měsíční záloha na zdravotním pojištění činit 2024,-Kč.

Podrobná tabulka a další praktické příklady na:

Zdroj deník E15, text, tabulky, vhodné příklady