Dlouhodobé ošetřovné schválil senát

Dne 16.8.2017 Senát Parlamentu České republiky na své 9.schůzi schválil zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, kde schválil i dlouhodobé ošetřovné.

Základní informace:

  1. Nárok na dlouhodobé ošetřovné má pojištěnec, který pečuje o osobu potřebující poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí….
  2. Ošetřovanou osobou se rozumí: fyzická osoba u které došlo k závažné porušení zdraví, která si vyžádala hospitalizaci, při níž byla poskytována léčebná péče alespoň 7 kalendářních dní. …..Je dále předpoklad, že její zdravotní stav po propuštění z hospitalizace do domácího prostředí bude nezbytně vyžadovat další poskytování dlouhodobé péče.
  3. Podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné: být manželem/manželkou, registrovaným partnerem ošetřované osoby, příbůzným v linii přímé nebo… viz 3) b. § 41 a ….nebo jinou osobou žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti.
  4.  Podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné je také uveden minimální počet dní, účasti na pojištění zaměstnance nebo OSVČ.
  5. Nemají nárok zaměstnanci – DOPP, ……
  6.  Doba až/ však nejdéle 90 kalendářních dnů
  7.  Dlouhodobé ošetřovné za kaledářní den činí 60% denního vyměřovacího základu.
  8. V případě vážných provozních důvodů může zaměstnavatel odmítnout volno podepsat viz zákon.

U 8. bodu můžeme očekávat různá pře po nabytí účinnosti zákona, kdy nedokážeme odhadnout, jak bude zaměstnavatel dokazovat vážné provozní důvody, v případě nesouhlasu zaměstnance s odmítnutím dlouhodobého ošetřovného ze strany zaměstnavatele.

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem devátého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Zákon by tak měl platit v polovině roku 2018.

zdroj: www.senat.cz

Úplné znění: Zde ke shlédnutí

http://senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=85061