Dlouhodobé ošetřovné schválil senát

Dlouhodobé ošetřovné schválil senát

Dne 16.8.2017 Senát Parlamentu České republiky na své 9.schůzi schválil zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, kde schválil i dlouhodobé ošetřovné. Základní informace: Nárok na dlouhodobé ošetřovné má pojištěnec, který pečuje o osobu potřebující poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí…. Ošetřovanou osobou […]