Prodám poukaz, jaké DPH mám odvést?

Také jste řešili problém, kdy například jako restauratér, či hoteliér prodáváte vouchery/poukazy a nevěděli jste, jaké DPH máte odvést, když nevíte jakou službu (např.: stravování s 15%DPH, alkoholické nápoje s 21%DPH, ubytování s 15%DPH, masáže s 21% DPH) bude host/klient v budoucnu čerpat? V souvislosti s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 170/2017 Sb. účinném od 1. 7. 2017 vydává Generální finanční ředitelství informace, které najdete v přiloženém souboru:

V odst. 2 tohoto zákonného ustanovení je uvedeno, že povinnost přiznat daň z úplaty, která byla přijata před uskutečněním zdanitelného plnění, nevzniká, není-li zdanitelné plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě.

 

To znamená, velice zjednodušeně, pokud prodáte poukaz na služby, které může klient čerpat a nevíte, jaké služby bude klient čerpat (s 15%DPH např. stravování bez alkoholických nápojů nebo s 21% např. služby kosmetické, regenerační či prodej alkoholických nápojů), DPH se vás týká až v den uplatnění poukazu, kdy budeme vědět, jakou službu klient čerpá.

Více v souboru níže:

Informace_GFR_k_20a (1)

ZDROJ:

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j.: 41830/17/7100-20116-506729