Výše minimální mzdy v roce 2018

Výše minimální mzdy v roce 2018

Dne 29.5.2017 proběhlo jednání tripartity ohledně zvýšení minimální mzdy pro rok 2018. Jednání zahrnovalo i diskusi o návrhu možného modelu valorizace, podle něhož by nejnižší výdělek mohl pravidelně růst v dalších letech. Na tomto modelu panovala shoda a jeho detailní charakteristika by měla být představena na dalším jednání tripartity dne 17.7.2017. V roce 2017 dosahuje […]